Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní stacionář

 

dsc_0391.jpg

Poslání


Posláním této služby je pomoci dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v přirozeném prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 

Dlouhodobé cíle


 

Hlavním cílem denního stacionáře je předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

 

 

 

Dílčími cíli této služby jsou:

 

ZAČLENĚNÍ - pomáhat lidem s postižením žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – mít ve všední dny aktivní denní program, věnovat se svým zájmům, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat příležitostí a veřejných služeb, které jsou běžné pro jejich zdravé vrstevníky

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život

RODINA - umožnit lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (rodiče mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o dítě s postižením pečovat s láskou a kvalitně

POHODA - pomáhat lidem s postižením, aby se i přes své zdravotní postižení cítili fyzicky i psychicky co nejlépe, aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu.

 

 

Cílová skupina


 

Denní stacionář nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na děti a osoby s těžkým kombinovaným postižením, komplikovaným zdravotním stavem a autismem. Služba může být poskytnutá také dětem ve věku 0-15 let, jejichž soběstačnost je snížena z důvodů jiných než zdravotních (např.sociálních a pod.).

Služba je výše uvedeným osobám poskytována, pokud se z důvodu zdravotního znevýhodnění nebo snížené soběstačnosti ocitli v sociálně nepříznivé situaci.

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

 

Poskytované činnosti


     

Základní činnosti:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 

Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

Způsob poskytování služby


 

 

Kapacita


 

Měsíční kapacita denního stacionáře je 20 uživatelů.

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


 

Denní stacionář je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně (Plánská 270).

 

 

Úhrada služby


Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči (v rozmezí cca 20-80 kč za hodinu péče).