Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní asistence

 

dsc_0391.jpg

 

Poslání


Posláním této sociální služby je pomoci osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v přirozeném prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 

 

Dlouhodobé cíle

Hlavním cílem osobní asistence je předejít sociálnímu vyloučení osob, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčími cíli této služby je:

 

SOBĚSTAČNOST - pomáhat uživatelům služby žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – zvládat běžné každodenní činnosti, postarat se sám o sebe a o své záležitosti, mít ve všední dny aktivní denní program, věnovat se svým zájmům, projevovat svoji osobnost, naplňovat své životní cíle, zachovat si vlastní životní styl, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat běžných příležitostí a veřejných služeb

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti uživatelů služby (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život. Pomáhat uživateli v co největší míře si uchovat dosavadní schopnosti, dovednosti a vědomosti.

DOMOV - umožnit uživatelům služby zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy doma nebo v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (členové rodiny mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o znevýhodněného člena rodiny pečovat s láskou a kvalitně. Pomáhat uživateli, aby i přes své znevýhodnění mohl pečovat o svoji rodinu (např. o své děti). Pomáhat uživateli zůstat součástí místního společenství. Předejít nebo oddálit nutnost pobytu uživatele v ústavní péči.

POHODA - pomáhat uživatelům služby, aby se i přes své zdravotní postižení cítili fyzicky i psychicky co nejlépe, aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu.

 

 

 

Cílová skupina


 

Služba osobní asistence nabízí pomoc osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení bez omezení věku na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

 

 

 

Poskytované činnosti


     

 Základní činnosti:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 

 

Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

 

Způsob poskytování služby


 

 

 

 

 

 

Kapacita


 

Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé.

 

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


 

 

 
Služba je poskytována v domácnosti uživatele nebo na jiném místě dle jeho potřeby (doprovod k lékaři, pomoc s nákupem, doprovod na kulturní, sportovní aktivity...)
 

 

 

 

Úhrada služby


Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči (v rozmezí cca 20-80 kč za hodinu péče).

 

 

 

logova-rada.jpg