Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálně terapeutické dílny

 

 

logo-20opz-20barevne.jpg

 

 

 

dsc_0924.jpg

 

 

 

 

Poslání


 

Posláním této služby je pomoci dospívajícím a dospělým lidem se zdravotním postižením na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a plnohodnotný život v běžné společnosti ostatních lidí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Chceme pomoci uživatelům našich služeb, aby se mohli aktivně zapojit do produktivních činností podobně jako jejich vrstevníci z běžné populace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle

 

Hlavním cílem sociálně terapeutických dílen je předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a integrovat je zpět do běžné společnosti.

 

Dílčími cíli této služby jsou:

 

ZAČLENĚNÍ - pomáhat lidem s postižením žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – mít ve všední dny aktivní denní program (práci), věnovat se svým zájmům, rozvíjet své pracovní dovednosti, utvářet a žít vlastní životní identitu a životní styl, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat příležitostí a veřejných služeb, které jsou běžné pro jejich zdravé vrstevníky

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život

RODINA - umožnit lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (rodiče mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o osobu s postižením pečovat s láskou a kvalitně

 

 

 

Cílová skupina

Dílny nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které jim zamezuje uplatnit se na trhu práce, a tudíž jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou tyto osoby ve věku 11 až 64 let. Osobám ve věku 11-15 let mohou být služby poskytovány, pokud je to vhodné v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání či praktické životní uplatnění.

 

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

 

 

 

Kapacita


 

Okamžitá kapacita sociálně terapeutických dílen je 14 uživatelů.

 

 

 

 

Poskytované činnosti


 

Základní činnosti:

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 Poskytnutí stravy

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Základní sociální poradenství

 

 

 Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

 

 

 

Způsob poskytování služby


 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


Sociálně terapeutické dílny jsou v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně (Plánská 270).

 

Sociálně Terapeutické Dílny

​jsou prostorem pro aktivní trávení volného času lidí se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce.

​Čemu se v dílnách můžete věnovat, co se v dílnách můžete učit?

obrazky-stranky.jpgobrazky-stranky2.jpg

- Tato služba je spolufinancována:

z projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence" Karlovarského kraje

a

z projektu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" Plzeňského kraje

 

 

 

logo-eu-plzensky-kraj-mpsv.jpg