Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobní asistence

 

dsc_0391.jpg

 

Poslání


Posláním této sociální služby je pomoci osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v přirozeném prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 

 

Dlouhodobé cíle

Hlavním cílem osobní asistence je předejít sociálnímu vyloučení osob, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčími cíli této služby je:

 

SOBĚSTAČNOST - pomáhat uživatelům služby žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – zvládat běžné každodenní činnosti, postarat se sám o sebe a o své záležitosti, mít ve všední dny aktivní denní program, věnovat se svým zájmům, projevovat svoji osobnost, naplňovat své životní cíle, zachovat si vlastní životní styl, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat běžných příležitostí a veřejných služeb

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti uživatelů služby (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život. Pomáhat uživateli v co největší míře si uchovat dosavadní schopnosti, dovednosti a vědomosti.

DOMOV - umožnit uživatelům služby zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy doma nebo v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (členové rodiny mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o znevýhodněného člena rodiny pečovat s láskou a kvalitně. Pomáhat uživateli, aby i přes své znevýhodnění mohl pečovat o svoji rodinu (např. o své děti). Pomáhat uživateli zůstat součástí místního společenství. Předejít nebo oddálit nutnost pobytu uživatele v ústavní péči.

POHODA - pomáhat uživatelům služby, aby se i přes své zdravotní postižení cítili fyzicky i psychicky co nejlépe, aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu.

 

 

 

Cílová skupina


 

Služba osobní asistence nabízí pomoc osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení bez omezení věku na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

Jsme mimo jiné zapojeni do individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby společně“, který se zaměřuje na zjišťování potřeb pomocí Regionálních karet sociálních služeb a je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

 

 

 

 

Poskytované činnosti


     

Základní činnosti:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 

 

Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

 

Způsob poskytování služby


 

 

 

 

 

 

Služba osobní asistence je poskytována terénní formou. Po uzavření smlouvy se služba poskytuje dle nastaveného časového rozsahu.

 

 

 

Kapacita


 

Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé.

 

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


 

 

 
Služba je nepřetržitá a je poskytována v domácnosti uživatele nebo na jiném místě dle jeho potřeby (doprovod k lékaři, pomoc s nákupem, doprovod na kulturní, sportovní aktivity...).
 

 

 

 

Úhrada služby


Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči

, a to ve výši 130,- Kč za hodinu péče.
 

 

 

 

logova-rada.jpg