Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálně terapeutické dílny

spolufinancovano-evropskou-uni.jpeg

 

 

dsc_0924.jpg

 

 

 

 

Poslání


 

Posláním této služby je pomoci dospívajícím a dospělým lidem se zdravotním postižením na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a plnohodnotný život v běžné společnosti ostatních lidí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení. Chceme pomoci uživatelům našich služeb, aby se mohli aktivně zapojit do produktivních činností podobně jako jejich vrstevníci z běžné populace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé cíle


 

Hlavním cílem sociálně terapeutických dílen je předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a integrovat je zpět do běžné společnosti.

 

Dílčími cíli této služby jsou:

 

ZAČLENĚNÍ - pomáhat lidem s postižením žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – mít ve všední dny aktivní denní program (práci), věnovat se svým zájmům, rozvíjet své pracovní dovednosti, utvářet a žít vlastní životní identitu a životní styl, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat příležitostí a veřejných služeb, které jsou běžné pro jejich zdravé vrstevníky

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život

RODINA - umožnit lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (rodiče mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o osobu s postižením pečovat s láskou a kvalitně

 

 

 

Cílová skupina


Dílny nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které jim zamezuje uplatnit se na trhu práce, a tudíž jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílovou skupinou jsou tyto osoby ve věku 11 až 64 let. Osobám ve věku 11-15 let mohou být služby poskytovány, pokud je to vhodné v souvislosti s jejich přípravou na budoucí povolání či praktické životní uplatnění.

 

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

 

 

 

Kapacita


 

Okamžitá kapacita sociálně terapeutických dílen je 14 uživatelů.

 

 

 

 

Poskytované činnosti


 

Základní činnosti:

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 Poskytnutí stravy

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Základní sociální poradenství

 

 

 Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

 

 

 

Způsob poskytování služby


Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována ambulantně. Po uzavření smlouvy je možné docházet do služby dle provozní doby (viz níže).

 

 

 

 

 

 

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY


 

Ve službě se hradí příspěvek do „Fondu kulturních a sociálních aktivit uživatelů a rozvoje služby“ ve výši 50,- Kč za den.

 

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


Sociálně terapeutické dílny jsou v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně (Plánská 270).

 

Sociálně Terapeutické Dílny

​jsou prostorem pro aktivní trávení volného času lidí se zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce.

​Čemu se v dílnách můžete věnovat, co se v dílnách můžete učit?

obrazky-stranky.jpgobrazky-stranky2.jpg

 

Regionální karta ke stažení

- Tato služba je spolufinancována:

z projektů:

 

logo-dilny-1.jpgplakat-stranky-2.jpg