Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní stacionář

 

dsc_0391.jpg

Poslání


Posláním této služby je pomoci dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením na Tachovsku a Mariánskolázeňsku žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v přirozeném prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 

Dlouhodobé cíle


 

Hlavním cílem denního stacionáře je předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

 

 

 

Dílčími cíli této služby jsou:

 

ZAČLENĚNÍ - pomáhat lidem s postižením žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky z většinové společnosti – mít ve všední dny aktivní denní program, věnovat se svým zájmům, vzdělávat se, navazovat a udržovat sociální kontakty a mezilidské vztahy, využívat příležitostí a veřejných služeb, které jsou běžné pro jejich zdravé vrstevníky

ROZVOJ - podporovat zdravý rozvoj osobnosti lidí se zdravotním postižením (v oblasti fyzické, duševní, duchovní i sociální) a tím zvyšovat jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob, a zároveň přispívat k tomu, aby mohli prožívat naplněný život

RODINA - umožnit lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí – tedy v rodině, při zachování běžných aktivit členů rodiny (rodiče mohou pracovat, věnovat se svým zájmům, odpočívat, věnovat se ostatním členům rodiny atd.), podporovat pečující rodinu, aby mohla o dítě s postižením pečovat s láskou a kvalitně

POHODA - pomáhat lidem s postižením, aby se i přes své zdravotní postižení cítili fyzicky i psychicky co nejlépe, aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu.

 

 

Cílová skupina


 

Denní stacionář nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na děti a osoby s těžkým kombinovaným postižením, komplikovaným zdravotním stavem a autismem. Služba může být poskytnutá také dětem ve věku 0-15 let, jejichž soběstačnost je snížena z důvodů jiných než zdravotních (např.sociálních a pod.).

Služba je výše uvedeným osobám poskytována, pokud se z důvodu zdravotního znevýhodnění nebo snížené soběstačnosti ocitli v sociálně nepříznivé situaci.

 

 

Zásady poskytování služby


 

 

Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování této služby, se zavazují řídit se při jejím poskytování těmito zásadami:

 

1. Křesťanské morální principy

2. Respekt k člověku jako jedinečné bytosti

3. Zájem klienta jako prioritabytosti

4. Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce

5. Ochrana soukromí klienta

6. Podpora samostatnosti klienta – motivace k aktivitě - neposkytování nepotřebné péče

7. Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek

8. Prioritou je pomoc nejvíce potřebným

 

Jsme mimo jiné zapojeni do individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji plánujeme sociální služby společně“, který se zaměřuje na zjišťování potřeb pomocí Regionálních karet sociálních služeb a je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Poskytované činnosti


     

Základní činnosti:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 

Fakultativní činnosti:

 

Výlety a vícedenní pobyty

Doprava ( doprava do střediska, k lékaři, na úřady…)

 

 

Způsob poskytování služby


 

 

 

Služba denní stacionář je poskytována ambulantně. Po uzavření smlouvy je možné ji navštěvovat dle provozní doby (viz níže).

 

 

Kapacita


 

Měsíční kapacita denního stacionáře je 20 uživatelů.

 

 

Provozní doba a místo poskytování služby


 

Denní stacionář je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně (Plánská 270).

 

 

Úhrada služby


Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči (v rozmezí cca 45 - 80 kč za hodinu péče).